Betingelser

 1. Bekreftelse på bestilling Bekreftelse på bestilling skjer skriftlig pr. e-mail.
  – MENY avtales og bekreftes, hvis mulig, senest 2 uker før arrangement med unntak av bryllup og konfirmasjoner som avtales særskilt.
 2. Opplegg for arrangementet Sammen med kunden syr vi sammen løsninger vedr .valg av meny, evt. underholdning, aktiviteter, transport samt behov for overnatting.
 3. Endring av bestilling: Dersom et planlagt bekreftet arrangement ikke lar seg gjennomføre, og at det avlyses senere enn 21 dager før arrangementsdagen, ser vi oss nødt til å ta et gebyr. Under 15 personer: kr. 3000. Fra 16 personer: kr 250 pr pers/ kuvert + dekking av inngåtte kontrakter, underholdning, avtalt innleid utstyr og lignende.Ved avbestilling min 3 dager før,-eller uteblivelse på arrangementsdagen blir det fakturert full avtalt kuvertpris for antall bestilte + dekking av inngåtte kontrakter, underholdning, avtalt innleid utstyr og lignende.
 4. Julebord: Dersom bekreftet julebord avlyses senere enn 8 uker før arrangement, belastes kunden med et gebyr på kr. 250 pr. pers. ( oppgitt antall). Avlyses avtalt julebord senere enn 14 dager før, belastes full kuvertpris på oppgitt antall. Arrangement i stabburet som avlyses senere enn 8 uker før belastes med full kuvertpris eller minimum kr. 6000. (se ellers vilkår, punkt 3). Julebord i Stabbur eller i Salong: Leie av lokale kommer i tillegg. Julebordsarrangement  krever et minsteantall på 30 personer for gjennomføring.  I Stabburet er minsteantallet 12 personer, eller etter avtale i eget opplegg.
 5. Bryllup/ store selskap: Dersom avtalt bryllup/ selskap avlyses senere enn 8 uker før arrangement, belastes kunden med et gebyr på kr. 250 pr. pers. Pristilbud gjelder det oppgitte antallet v/bestilling hvis annet ikke er avtalt..Det betales inn et depositum ved bekreftende bestilling på kr. 250- pr pers. Antall: 21 dager før varsles antallet som da kan reduseres inntil 10% en uke før. Dette minsteantallet blir fakturert. ( se ellers vilkår, punkt 3)
 6. Konfirmasjon: Ved bekreftende bestilling innbetales et depositum på kr 4000 som trekkes fra i sluttoppgjøret. Ved innbetaling, er dette bekreftelsen på arrangementet. Dersom evt. avbestilling skjer et år før avtalt dato for arrangement, refunderes beløpet. Dersom forhold tilsier at Snefugl Gård må si opp inngått avtale, skjer dette minimum et halvt år før og depositum refunderes.
 7. Antall deltakere. Ved bestilling oppgis et ca antall gjester, noe som er førende for vårt tilbud. 14 dager før oppgis eksakt antall. Dette er minsteantallet som blir fakturert.Endringer skjer skriftlig til oss. Er avviket av antall gjester i forhold til først antatt betydelig, kan tildelte lokaler endres. Minsteantall som faktureres v arrangement er 10 pers.
 8. Leie av lokaler. Ved arrangement i Stabbur og Salong påregnes fast leie av lokale. For Matsal, Peisestue, Lille møterom og Prøysenrommet påregnes evt leie av lokale etter avtale. I Festkjelleren påregnes leie under 50 pers, eller etter avtale.
 9. Oppgjør/depositum Ved fakturering gjelder betaling pr. 10 dager. Vi tar gjerne kontant betaling, men tar også kredittkort. Depositum betales til konto nr. 4243.05.00680
 10. Reklamasjon: Evt klager/reklamasjon på arrangement sendes pr e-post senest 24 timer etter arrangement.