Betingelser

 1. Bekreftelse på bestilling Bekreftelse på bestilling skjer skriftlig pr. e-mail.
  – MENY avtales og bekreftes, hvis mulig, senest 2 uker før arrangement.
 2. Opplegg for arrangementet Sammen med kunden syr vi sammen løsninger vedr .valg av meny, evt. underholdning, aktiviteter, transport samt behov for overnatting.
 3. Endring av bestilling: Dersom et planlagt bekreftet arrangement ikke lar seg gjennomføre, og at det avlyses senere enn 21 dager før arrangementsdagen, ser vi oss nødt til å ta et gebyr. Under 15 personer: kr. 3000. Fra 16 personer: kr 250 pr pers/ kuvert + dekking av inngåtte kontrakter, underholdning, avtalt innleid utstyr og lignende.Ved avbestilling min 3 dager før,-eller uteblivelse på arrangementsdagen blir det fakturert full avtalt kuvertpris for antall bestilte + dekking av inngåtte kontrakter, underholdning, avtalt innleid utstyr og lignende.
 4. Julebord: Dersom bekreftet julebord avlyses senere enn 8 uker før arrangement, belastes kunden med et gebyr på kr. 250 pr. pers. ( oppgitt antall). Arrangement i stabburet som avlyses senere enn 8 uker før belastes med full kuvertpris eller minimum kr. 6000. (se ellers vilkår, punkt 3)
 5. Bryllup: Dersom avtalt bryllup/ selskap avlyses senere enn 8 uker før arrangement, belastes kunden med et gebyr på kr. 250 pr. pers. Pristilbud gjelder det oppgitte antallet v/bestilling hvis annet ikke er avtalt..Det betales inn et depositum ved bekreftende bestilling på kr. 250- pr pers. Antall: 21 dager før varsles antallet som da kan reduseres inntil 10% en uke før. Dette minsteantallet blir fakturert. ( se ellers vilkår, punkt 3)
 6. Konfirmasjon: Ved bekreftende bestilling innbetales et depositum på kr 4000. Dersom evt. avbestilling skjer et år før avtalt dato for arrangement, refunderes beløpet. Dersom forhold tilsier at Snefugl Gård må si opp inngått avtale, skjer dette minimum et halvt år før og depositum refunderes.
 7. Antall deltakere Det ville vært fint om dere allerede ved bestilling kunne gi oss et ca antall gjester. 14 dager før oppgis et mere eksakt antall som kan reduseres med inntil 10% inntil en uke før arrangementet. En uke før vil vi ha eksakt antall. Dette minsteantallet blir fakturert. Endringer skjer skriftlig til oss. Minsteantall som faktureres v arrangement er 10 pers.
 8. Oppgjør/depositum Ved fakturering gjelder betaling pr. 10 dager. Vi tar gjerne kontant betaling, men tar også kredittkort. Depositum betales til konto nr. 4243.05.00680
 9. Reklamasjon: Evt klager/reklamasjon på arrangement sendes pr e-post senest 24 timer etter arrangement.